Տեղեկատվություն

Պարբերական տասանորդի գեներատոր


Դուք կարող եք որոշել այն մասնաբաժինը (բանական համարը), որը տվել է պարբերական տասանորդ: Մենք կոչում ենք այս մասնաբաժինը գեներատրիքս պարբերական տասանորդի մասին:

Ինչպես որոշել տասանորդի գեներատորը

Պարզ տասանորդ

Հասարակ տասանորդի գեներատորը մի մասն է, որը համարիչի համար ունի ժամանակաշրջանը և անվանակոչողի համար նույնքան իննը, որքան ժամանակաշրջանի թվերը: Օրինակներ.

Կոմպոզիցիոն տասանորդ

Բաղադրյալ տասանորդի գեներատորը ձևի մասն է որտեղ:

ոչ ոչ պարբերական մասն է, որին հաջորդում է ոչ պարբերական հատվածի մինուս ընկած ժամանակահատվածը:
դ նույնքան իններ, քանի որ կան պարբերական թվեր, որին հաջորդում են նույնքան զրո, որքան պարբերական թվանշաններ:

Օրինակներ.

Հաջորդ բովանդակությունը ՝ տոկոսը