Շուտով

19 մարտահրավեր


Ձևավորել թիվը 24

Լուծումը կարող է լինել հետեւյալը.

(3+ (3/7)) x 7

Վերադառնալ հայտարարությանը